Wereld Gehandicapten Dag op 3 december

Stichting Beyazay Holland organiseerde een spectaculair evenement speciaal voor kinderen met een beperking vanwege de Wereld Gehandicapten dag op 3 december.

Onder de genodigde waren o.a. de Turkse consul-generaal Rotterdam Aytaç Yılmaz, Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van Partij Denk, voorzitter Hikmet Gürcüoğlu van de Nederlands- Turkse Ondernemingsvereniging en de leden, beperkte kinderen/volwassenen en hun gezinnen.

Consul-generaal Aytac Yilmaz legde in zijn toespraak de nadruk op de kwesties van de beperkte mensen, die niet in 1 dag te beseffen zijn.  Een derde deel van de wereldbevolking heeft te maken met deze kwestie. “Dit probleem kan niet alleen door een of meerdere stichtingen gedragen worden, hiervoor is het te zwaar” zei Yılmaz.

Yılmaz ging verder: “Geachte bezoekers, je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je een beperking hebt. Als eerst moeten we dit accepteren. Ik verzoek jullie vriendelijk om de mensen met beperkingen in jullie familie te helpen om aan de maatschappij deel te nemen. Het is geen schande om hulp te krijgen. In Nederland kunnen jullie ondersteuning en hulp krijgen van stichtingen zoals Beyazay. In ons land zijn er voortaan nieuwe wetten aangenomen om de beperkte mensen te ondersteunen. Zowel in ons land als andere landen is er veel discriminatie tegen gehandicapte broeders. In Nederland zijn er gevorderde voorzieningen voor de beperkte mensen. Sommige families schamen zich voor hun beperkte kind waardoor ze geen gebruik maken van de voorzieningen. In dit kader wil ik Stichting Beyaz Ay een compliment geven voor hun durf en ondernemingsschap. Niemand weet wat ons te wachten staat. Maar iedereen moet goed beseffen dat iedereen een kans heeft op een beperking. Door het opbouwen van duurzame relaties, moeten wij de beperkte mensen laten beseffen dat zijn een onderdeel zijn van de maatschappij”. Tot slot zei Yilmaz dat de grootste beperking niet lichamelijk fysiek is, maar in de harten en zielen.

De voorzitter van Stichting Beyazay Holland, Aynur Gül Çakır zei: “Beste gasten, geachte consul-generaal, geachte sponsoren, geachte bezoekers, welkom iedereen. Op deze bijzondere avond wil ik iedereen bedanken namens het team van Stichting Beyazay”. Cakir gaf aan dat het niet de bedoeling is om deze dag te vieren, maar het creëren van bewustwording in de maatschappij tegenover de beperkte mensen is.

Mensen met een beperking die weinig deelnemen aan de maatschappij zullen zich isoleren zei Çakır. “Eigenlijk zijn er geen beperkte mensen maar er zijn mensen met beperkt hart en ziel die deze speciale mensen beperken. Met jullie steun gaan we hand in hand deze beperkte harten en zielen elimineren”, zei c.

Çakır: “Wegens de Wereld Gehandicapten dag op 3 december hebben we deze bijeenkomst niet georganiseerd om het te vieren, maar om bewustwording te creëren in de maatschappij, en de beperkte mensen het gevoel geven dat zij net als iedereen een onderdeel zijn van onze samenleving. In Nederland zijn er ca. 1,7 miljoen mensen met een beperking, wat neerkomt op ca. 1 op de 10. Wij willen met onze stichting de beperkte mensen betrekken in de maatschappij door het deelnemen aan sociale activiteiten”.