OVER ONS

Missie

Ons missie is om beperkte mensen in de samenleving de kans te geven om hun zelf te ontwikkelen en hen te ondersteunen op sociaal, cultureel, economisch, juridisch, en werk.

Wij willen hun rechten tegemoetkomen en een plek geven in de samenleving. Zodat zij met vrije wil gebruik kunnen maken van hun menselijke rechten.

Ook streven we ernaar om de beperkingen in hun dagelijkse leven te verwijderen. Dit doen we door hun sociale en maatschappelijke steun aan te bieden. Daarnaast willen we de stigma en taboe rondom gehandicapten en beperkten opheffen. Zodat zij ook een plek hebben in de samenleving en mee participeren. Hiervoor organiseren wij als Stichting Beyazay Holland activiteiten en projecten om hen geestelijk en lichamelijk te ondersteunen hierbij.

Visie

Wij als Stichting Beyazay Holland vooral bezig met ontwikkelingen en kennis. Voor gehandicapten, beperkten, naasten, hulpverleners en van de samenleving binnen Nederland. Ons visie en missie is om dit vooral te bevorderen binnen de maatschappij.

Werkzaamheden

Wij als Stichting Beyazay Holland richten ons vooral op de volgende aspecten :

 • Kennis en ontwikkeling rondom gehandicapten, beperkingen en ziektebeelden.
 • Bewustheid creëren in de samenleving.
 • Bekendheid creëren in de samenleving
 • Steun op allerlei gebieden.
 • Internationale werkzaamheden

© Stichting Beyazay Holland - Hollanda Beyazay Derneği
KvK-nummer 63332833
RSIN 855190516
NL40 INGB 0006 9443 06

Beleidsplan 2020-2022
Stichting Beyazay Holland

1. Doelstellingen van Stichting Beyazay Holland

Stichting Beyazay Holland gevestigd aan de Galeteestrat 7 C , 3044 EC te Rotterdam.

De doelstellingen van Stichting Beyazay Holland zijn :
Het bevorderen van welzijn van mensen met beperkingen  zoals; mindervaliden, autisme , Syndroom van down, verstandelijke beperking en hun naaste families binnen – en buiten Nederland die financieel in nood zitten.

2. Wijze van werving van gelden

Stichting Beyazay Holland ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

3. Beheer van het vermogen & Bestuur

Stichting Beyazay Holland heeft een bestuur die verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit 4  personen, te weten een voorzitter een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid.  Voorzitter is de Mevrouw  Aynur Gul Bircan, Penningmeester is de Heer J. Sahin Unal, Secretaris de Heer Gokhan Bayhan, Bestuurslid de Heer Fikret Gur.

4. Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal 1 keer  per maand samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
 3. Beheren van de gelden
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

5. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Beyazay Holland. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om mensen met beperkingen en hun naaste families in de  samenleving de kans te geven om hun zelf te ontwikkelen en hen te ondersteunen op sociaal, cultureel, economisch, juridisch en werk.

Wij willen hun rechten tegemoetkomen en een plek geven in de samenleving. Zodat zij met vrije wil gebruik kunnen maken van hun menselijke rechten.

Ook streven we ernaar om de beperkingen in hun dagelijkse leven te verwijderen. Dit doen we door hun sociale en maatschappelijke steun aan te bieden met onze gespecialiseerde mensen cursussen te geven.

Daarnaast willen we de stigma en taboe rondom gehandicapten en beperkten opheffen. Zodat zij ook een plek hebben in de samenleving en mee participeren.

Hiervoor organiseren wij als Stichting Beyazay Holland activiteiten zoals  bijeenkomsten en projecten om hen sociaal, geestelijk en lichamelijk te ondersteunen.

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.