HAKKIMIZDA

MİSYON

Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek;
ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır.

VİZYON

Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şubesinin ana çalışma alanı EĞİTİMdir. Engellilerin eğitimi, engelli yakınlarının eğitimi, engelliye hizmet verenlerin eğitimi, toplumun eğitimi gibi eğitimle ilgili tüm alanlar Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şubesinin vizyonu içinde yer almaktadır.

HEDEF KİTLE

Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şubesi; görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı özürlü olan tüm engelli kitlesini hedef almaktadır. Bunun dışında, engellilerin yakınları, ilgili kurumlar ve toplumun geneli, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları açısından geniş hedef kitleyi oluşturmaktadır.

HİZMET

Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şubesinin hizmet alanları başlıca 5 ana başlıkta toplanabilir.

  • Eğitim çalışmaları
  • Bilinçlendirme çalışmaları
  • Farkındalık oluşturma çalışmaları
  • Destek hizmetleri
  • Uluslararası çalışmalar

© Stichting Beyazay Holland – Hollanda Beyazay Derneği
KvK-nummer 63332833
RSIN 855190516
NL40 INGB 0006 9443 06